Kapı Yayınları

Yakın Tarihimizde Irkçılık - M. Ertuğrul Düzdağ

İnceleme Araştırma

* Yakın tarihimizde, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık cereyanları, neden, nasıl ve ne zaman başladı?
* İlk kavmiyet (ırkçılık) münakaşaları, ilk ırkçı sözler, yazılar, davranışlar ve dernekler...
* "Arap Kulüpleri" ile "Hâlis Türkçüler" ve "Türkçü İslâmcılar"... Bunlara karşı ilim ve fikir adamlarının ikaz, irşad ve tenkidleri...
* Bir ırka mensup olmak, övünme sebebi olabilir mi?
* İslâm'ın ilk devirlerinde, ırkçı alışkanlıklara karşı gösterilen sert tutum...
* İslâmiyet, ırkçılığın ne türlüsünü yasaklamıştır?.. "Müsbet" ve "menfi" milliyetçilik nedir?
* Hazret-i Peygamberin, "Ben Arap'ım..." diye bir sözü var mı?
* "Irkçılık, düşmanların bir oyunudur... Bizi onunla parçalar ve yutarlar..."
* İslâm'ın "mukaddes milliyeti" nedir; "millet" ve "milliyet" anlayışı nasıldır?

Bu kitap, yakın tarihimizin önemli şahsiyetleri: Baban-zâde Ahmed Naim, Said Halim Paşa, Mehmed Akif Ersoy, Bediüzzaman Said Nursîve Çerkeşşeyhi-zâde Halil Hâlidile diğer ilim ve fikir adamlarımızın, ırkçılık ve milliyetçilik cereyanının çıkışı, gelişmesi ve mâhiyeti ile tarihimizdeki yeri ve tesiri hakkındaki görüşleri üzerine yapılmış bir araştırmadır.

ISBN:9786055107000
Barkod:9786055107000
Sayfa:335
Cilt:Karton
Boyut:13,5 X 19,5
İlk Basım:22.May.2013
Son Basım:22.May.2013

2004 yılında kurulan Kapı Yayınları, Şark medeniyetinin ışığını, rengini, doğru bir şekilde sunmak, modern insanı gelenekle buluşturmak, Doğu ve Batı kültürlerini birbirine anlatabilmek için yola çıktı.

Biz Takip Edin