Kapı Yayınları

Niyazî-i Mısrî Divanı - A. Azmi Bilgin

Klasikler

Niyazî-i Mısrî
Vahdet-i vücut fikrinin timsali.
İnsanı, alemin özü gören bir anlayış.
Varlığı dert edinmiş eşsiz sufi.
Mısrîyye yolunun kurucusu.
Şiirleriyle asırlardır gönüllere seslenen dil örücüsü.
Coşkun duyuşun ebedi parıltısı…

Ey gönül gel ağlama zârî zârî inleme
Pîrden aldım haberi ol bî-nişân sendedir
Sendedir dostun ili sende açılır gülü
Söyler bu cân bülbülü gül-i handân sendedir
Gezme gel bahr u berri kendünde iste sırrı
Cism ü câna hükm eden gizli sultân sendedir

ISBN:9786258096415
Barkod:9786258096415
Sayfa:392
Cilt:Karton
Boyut:13,5 X 19,5
İlk Basım:08.Ara.2022
Son Basım:08.Ara.2022

2004 yılında kurulan Kapı Yayınları, Şark medeniyetinin ışığını, rengini, doğru bir şekilde sunmak, modern insanı gelenekle buluşturmak, Doğu ve Batı kültürlerini birbirine anlatabilmek için yola çıktı.

Biz Takip Edin