Necati Gültepe

İlk ve Orta Öğretimini Erzincan'da tamamladı, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. İktisat tarihinden yüksek lisans yaptı. Üniversite yıllarında İstanbul İl Halk Kütüphanesinde başladığı devlet memurluğuna, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde arşiv uzmanı olarak devam etti. Otuz yıllık memuriyet hayatının 29 yılı devlet arşivlerinde geçti. Memuriyetinin son yirmi yılını uzman şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak, üstdüzey yöneticilik yaparak tamamladı. 2002 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Halen tarih konusunda araştırmalarına devam eden Necati Gültepe'nin muhtelif süreli yayınlarda, dergi, ansiklopedi ve yayın organlarında yüze yakın araştırma/makalesi neşredildi. Devlet arşivlerinin 1990-2002 yılları arasındaki yayınlarının hemen hemen tamamında yayın sorumlusu olmuş ve editörlüklerini yapmıştır. Bunlardan sadece ilk dördünün künyesi şöyledir:

- Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri (1914-1921), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2001.

- Osmanlı fermanları - Ottoman fermans, Seçil Ofset, İstanbul 1992.

- Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları arasındaki münasebetlere dair arşiv belgeleri (1687-1908 yılları arası, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1992.

- Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları arasındaki münasebetlere dâir arşiv belgeleri: Karabağ, Şuşa, Nahçıvan, Bakü, Gence, Şirvan, Şeki, Revan, Küba, Hoy, I (1578-1914), Başbakanlık Basımevi, Ankara 1992.

Yayımlanan diğer eserleri:

- Ebussud Efendi, Beyan Yayınları, İstanbul 1984.

- Turan (Turancılık Tarihinin Kaynakları), Turan Kültür Vakfı, İstanbul 1998.

- Kmlelma'nın İzinde, Milenyum Yayınları, İstanbul 2007.

- Türk Kadın Tarihine Giriş, Ötüken Yayınları, İstanbul 2008.

- Mührün Gücü, -İlk Türk İslam Devletlerinde ve OsmanlIlarda Bürokrasi, ötüken Yayınları, İstanbul 2009.

- Eve Dönmeyenler (Roman), Ötüken Yayınları, İstanbul, 2011. Munzurdaki Zorbaz (Roman) Ötüken Yayınları, İstanbul, 2012.

- Osmanlı Türk müydü?, İleri Yayınlan, İstanbul, 2013.

- Aşkın Türkçesi, İleri Yayınları, İstanbul 2015.

- Türk Mitolojisi -Yeni Araştırmalar Işığında, Kapı Yayınları, İstanbul 2017.

2004 yılında kurulan Kapı Yayınları, Şark medeniyetinin ışığını, rengini, doğru bir şekilde sunmak, modern insanı gelenekle buluşturmak, Doğu ve Batı kültürlerini birbirine anlatabilmek için yola çıktı.

Biz Takip Edin