Kapı Yayınları

Esat Arslan

1976'da, Şafii mezhebine bağlı melez bir ailenin çocuğu olarak Diyarbakır, Silvan'da dünyaya geldi. Bir entelektüel olarak Şafii'den ve melezliğinden ömür boyu etkilendi. İslam hakkında tartışmaların canlı olduğu bir ortamda çocukluğunu yaşadı. 1990 yılında Bediüzzaman'la tanıştı ve onun verdiği ivmeyle lisede (Ankara Atatürk Anadolu Lisesi) matematik ve doğal bilimler alanında hayli sivrildi. 1999'da Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Lisans eğitiminde matematik, fizik, iktisat ve edebiyat bölümlerinden dersler aldı. Bu sırada felsefe, ilahiyat ve toplumsal düşünce konularında yoğun bir biçimde okumalar yaptı. 1998 yılında Nur Cemaati'n-den ayrıldı, fakat Bediüzzaman'ın projesinden kopmadı. 2004 yılında Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü'ne, Aydınlanmam Bir İslam Düşünürü olarak tanıttığı Bediüzzaman'ın Cumhuri-yet-öncesi toplumsal ve fıkhi/hukuksal düşüncesi üzerine tezini verdi. Yüksek lisans eğitimi esnasında Medeniyet Tarihi ve Sanat Tarihi derslerine öğretim asistanlığı yaptı ve ilahiyatın yanında özellikle Nietzsche-sonrası felsefe ve modernite sorunsalı üzerine yoğunlaştı. 2006 yılında yaşadığı bir buhrandan sonra akademik eğitimine son verdi ve Kur’an okumaya yoğunlaştı. Bu sırada bürokrat olmak üzere KPSS kursuna gitti ve hukuk, iktisat, maliye, muhasebe gibi disiplinlerin altında yatan felsefeyle hemhâl olma şansı buldu. Bir süre Tarım Bakanlığında bürokrat olarak görev yaptı. Fakat bürokraside ve siyasette yükselme çabasının kendine göre bir kariyer hedefi sunmadığını anlayınca akademik hayata geri döndü. Hâlen ODTÜ'de, 2008 yılında başladığı Sosyoloji yüksek lisans eğitimini devam ettirmektedir. 2010 yılında, akademik kariyeri öteleyip, Doğu'dan ve Batı'dan pek çok alanda pek çok klasiği taramaya karar vermiş olduğu için, yüksek lisans eğitimini bilinçli olarak bitirmemiştir. Yazarın, Kapı Yayınları tarafından yayımlanmış ve bu kitap dâhil hepsi "Tamamlanmamış İslam Yazıları" serisine ait beş kitabı daha vardır: Endülüs'te Raks, Marx’ın Simiti, Beyaz Kale, Şeriat Mekke'de Tamamlandı ve Kara Kitap.

 

2004 yılında kurulan Kapı Yayınları, Şark medeniyetinin ışığını, rengini, doğru bir şekilde sunmak, modern insanı gelenekle buluşturmak, Doğu ve Batı kültürlerini birbirine anlatabilmek için yola çıktı.

Biz Takip Edin