Kapı Yayınları

Şeyh Galip - Abdülbâki Gölpınarlı

Abdülbâki Gölpınarlı Kitaplığı

Biyografi

Şeyh Galip’in Hz. Mevlana’ya bağlılığını Hüsn ü Aşk’taki şu beyitte görürüz. 

Esrârını Mesnevî’den aldım
Çaldım veli mîri mâlı çaldım 

Galip en sade sözü bile estetik açıdan en ahenkli, en hayalî tarzda ve sembolize ederek ifadeye kavuşturur. Klasik Edebiyat ve Tasavvuf Tarihi alanlarında çok önemli bir yere sahip olan Abdülbâki Gölpınarlı, Divan şiirinin büyük şairinin hayat hikâyesini aktararak başlıyor çalışmasına. Ardından Galip’in eserlerinden örnekleri açıklamalar ve notlar eşliğinde veriyor. Şairin büyük şöhretinin kaynağı olan Hüsn ü Aşk isimli mesnevisini ise seçtiği 370 beyitle sunuyor. 

Kim Aşk Hüsün’dür ayn-ı Hüsn Aşk
Sen râh-ı galette eyledin meşk 

Çünkü Aşk, Hüsün’dür, Hüsün de Aşk’ın ta kendisi. Sen, yanlış yolda meşk ettin.

Hazırlayan:Rıfat Özçöllü
ISBN:9786055107314
Barkod:9786055107314
Sayfa:216
Cilt:Karton
Boyut:11 X 15,5
İlk Basım:03.Oca.2017
Son Basım:03.Oca.2017

2004 yılında kurulan Kapı Yayınları, Şark medeniyetinin ışığını, rengini, doğru bir şekilde sunmak, modern insanı gelenekle buluşturmak, Doğu ve Batı kültürlerini birbirine anlatabilmek için yola çıktı.

Biz Takip Edin