Kapı Yayınları

Rübâb-ı Şikeste - Tevfik Fikret

Edebiyat

“Türk edebiyatına yeni bir hassasiyet getirmekte mühim rolü olan Tevfik Fikret, arkadaşlarıyla birlikte üslup bakımından da 
büyük bir inkılap yapmışlardır. Sadece fikir ve biraz da his 
sahasında uğraşan Tanzimat nesli, üslup üzerinde 
uğraşmamışlardı. Gazetenin empoze ettiği yazı tarzı, 
o devrin romanlarına ve şiirlerine kadar hâkim olmuştu. 
Muhteva ile üslup arasında sıkı bir münasebet kurmak fikri, teferruatına kadar Servet-i Fünuncular tarafından işlenmiştir. 
Tevfik Fikret, imlasından imajlarının yapısına kadar 
şiirinin her unsuru üzerinde bir işçi gibi durmuş; 
şiir yapmada şuur ve cehdin rolünü göstermiştir.”
Prof. Dr. Mehmet Kaplan


Tevfik Fikret’in çoğunlukla Servet-i Fünun döneminde yazdığı şiirlerden oluşan ve Hicri 1316 yılında yayımlanan 
Rübâb-ı Şikeste Türk şiirinin kilometre taşlarından biridir. 
Mehmet Kaplan Rübâb-ı Şikeste’deki şiirleri Fikret’in 
kendi benini ve duyuş tarzını anlattığı şiirler, sanatla ilgili şiirler, kötümserlik duygusunun hâkim olduğu şiirler, hayal şiirleri, 
aşk şiirleri, tabiat şiirleri, oğlu Halûk için yazdığı şiirler, 
portreler, merhamet ve şefkat şiirleri, vatanî ve dinî konulu 
şiirler olmak üzere bazı temalar etrafında toplamıştır. 
Fikret’in yer yer toplumsal sorunlara temas ettiği 
Rübâb-ı Şikeste, dönemi için oldukça sade 
sayılabilecek diliyle de öncü niteliğindedir. 

Hazırlayan:Mehmet Kaplan
ISBN:9786055147525
Barkod:9786055147525
Sayfa:335
Cilt:Karton
Boyut:13,5 X 19,5
İlk Basım:17.Haz.2016
Son Basım:17.Haz.2016

2004 yılında kurulan Kapı Yayınları, Şark medeniyetinin ışığını, rengini, doğru bir şekilde sunmak, modern insanı gelenekle buluşturmak, Doğu ve Batı kültürlerini birbirine anlatabilmek için yola çıktı.

Biz Takip Edin